WIT-1811
WIT-1811
720,000
Dome Camera
 - 1/3” Sony CCD, 480 TV Lines . 
- Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 500mA
2350000
3490000
4130000
4730000
670000
800000
910000
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 38448582
Kinh doanh | 0903058877
Kinh doanh | 0902646556
Hỗ trợ kỹ thuật | 0906578549
Kinh Doanh | 0932581258