Polycom CX300
Polycom CX300
0

This phone offers:

  • Optimized for Lync 2013 and Lync 2010
  • A two-line, monochrome, back-lit display
  • USB operation
  • Handset, full duplex speakerphone, and headset (via headset jack) operation
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 38448582
Kinh doanh | 0903058877
Kinh doanh | 0902646556
Hỗ trợ kỹ thuật | 0906578549
Kinh Doanh | 0932581258