Panasonic KX-TE82494
Panasonic KX-TE82494
877,000
  • Card hiển thị số gọi đến cho cả 2 hệ DTMF & FSK
  • Card Panasonic KX-TE82494 Hiển thị số gọi đến cho cả máy điện thoại viên và máy điện thoại thường có chức hiển thị số gọi đến.
  • Mỗi Card Panasonic KX-TE82494 chỉ hiển thỉ 03 lines trung kế. Tổng đài cho phép gắn tối đa 03 card để cho phép hiển thị 08 lines trung kế.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 71087979
Kinh doanh 1 | 0903058877
Kinh doanh 2 | 0902646556
Kinh Doanh 3 | 0932581258
Kinh doanh 4 | 0904373387