Panasonic KX-DT301
Panasonic KX-DT301
3,160,000
  • USB Module(card giao tiếp từ KX-DT343/346 đến USB PC, dùng cho tổng đài KX-TDA và TDE.
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 71087979
Kinh doanh 1 | 0903058877
Kinh doanh 2 | 0902646556
Kinh Doanh 3 | 0932581258
Kinh doanh 4 | 0904373387