LifeSize Room 220
LifeSize Room 220
0
  • Hãng sản xuất : Lifesize
  • Số người tham gia : Phòng họp vừa và nhỏ
  • Chức năng Audio : Noise Suppressor, Automatic Gain Control
  • Chức năng Graphics :  Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics
  • Sử dụng mạng, dịch vụ : Mạng điện thoại
  • Chế độ Zoom : 10X
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 71087979
Kinh doanh 1 | 0903058877
Kinh doanh 2 | 0902646556
Kinh Doanh 3 | 0932581258
Kinh doanh 4 | 0904373387