Chân máy quay, chịu lực TH-650DV
Chân máy quay, chịu lực TH-650DV
0
  • Payload : ~3kg / 6.5lb
  • Tilt angle : +90° / -70°
  • Counter balance : FIX
  • Drag mode : FIX
  • Camera plate : Quick release plate
  • Plate attachment : 1/4 screw with video pin
  • Weight : 3.2kg / 7lb
  • Height : 70 to 150cm / 27.5 to 59"
  • Ball diameter : 65
  • Section : 2STAGES
6435000
74180000
134180000
31635000
54000000
80180000
79635000
79635000
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 71087979
Kinh doanh 1 | 0903058877
Kinh doanh 2 | 0902646556
Kinh Doanh 3 | 0932581258
Kinh doanh 4 | 0904373387