7158A4A
7158A4A
32,406,400
x3630 M4, Xeon 4C E5-2403 80W 1.8GHz/1066MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 550W p/s, Rack
15960000
19928000
27076400
41184000
60480000
98910000
35700000
39270000
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
HCM: (08)7108 79.79 - HN: (04)7108 79.79 - NHA TRANG: (058) 730 67.68
24/7
(+84-8) 71087979
Kinh doanh 1 | 0903058877
Kinh doanh 2 | 0902646556
Kinh Doanh 3 | 0932581258
Kinh doanh 4 | 0904373387